Työnhakijan markkinat – keinoja työvoimapulan taklaamiseksi

Työvoimapula koskettaa tällä hetkellä alaa kuin alaa. Kun 10 vuotta sitten yhteen tehtävään saattoi tulla yli 200 hakemusta, voi se nykyään houkutella vain kourallisen hakijoita. Nykyään työnhakijoille ei riitä enää vakituinen työtehtävä ja työntekijöitä on vaikea löytää. Tilanne on haastava, ja mitä enemmän henkilöitä eläköityy, sitä haastavampaa on esimerkiksi teollisuudessa löytää tekijöitä perinteisiin tehtäviin. Moni yritys toimii tällä hetkellä vajailla henkilöresursseilla ja pidemmän päälle osaajapula estää monen yrityksen kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen, pahimmassa tapauksessa liiketoiminnan jatkumisen. Mitä siis tehdä tässä haastavassa tilanteessa? Listasimme alle 7 asiaa, joita kannattaa harkita oman yrityksesi kohdalla. Nyt kannattaa ottaa kaikki keinot käyttöön!

1) Huolehdi nykyisestä henkilöstöstäsi

Nykyisen henkilöstön hyvinvointi ja viihtyminen työssään ovat kaiken perusta. Kun yrityksesi asiat ovat kunnossa myös työntekijöidesi mielestä, se näkyy ja kuuluu myös yrityksesi ulkopuolelle. Positiivinen puskaradio houkuttelee työnhakijoita, sillä he tietävät, että työntekijöistä välitetään ja huolehditaan. Ilmapiiriongelmat ja vähäinen panostus henkilöstöasioiden hoitamiseen puolestaan saattavat vähentää hakijoiden määrää. Kannattaa siis ensin laittaa perusasiat kuntoon.

2) Ole näkyvillä

Ole ja näy siellä, missä potentiaaliset työntekijäsi myös ovat. Pidä ääntä itsestäsi: näy somessa, osallistu rekrytointimessuille, verkostoidu, tee videoita ja pidä blogia. Nämä ovat erityisen tärkeitä silloin, jos yrityksesi on työnantajana hieman tuntemattomampi. Kun rekrytoit, mieti tarkkaan, mistä hakukanavista löydät parhaiten yritykseesi sopivimmat työnhakijat. Jos budjetissasi on rahaa, työpaikkailmoituksen voi julkaista esimerkiksi lehden ja työpaikkasivustojen lisäksi, myös bannerissa, radiossa tai jopa TV:ssä.

3) Tee yhteistyötä

Osaajapulasta ei tarvitse kärsiä yksin, vaan kannattaa tehdä yhteistyötä alan muiden yritysten kanssa. Jos ette ole pahimpia kilpailijoita keskenänne, lyökää viisaat päänne yhteen ja miettikää yhdessä keinoja työnhakijoiden houkuttelemiseksi, joista hyötyvät molemmat osapuolet. Jaettu huoli on puolet pienempi huoli. Kannattaa tehdä myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kun alan opiskelijat tutustuvat yritykseesi jo opintojen aikana erilaisten yritysvierailujen, projektitöiden ja opinnäytetöiden merkeissä, on myös todennäköisempää, että he myös hakevat yritykseesi töihin valmistuttuaan koulusta.

4) Tee työnhausta helppoa

Unohda pitkät hakulomakkeet, joihin kirjoitetaan samat asiat, kuin mitä hakemuksessa ja CV:ssäkin on. Tämä jos joku turhauttaa työnhakijaa. Mieti mahdollisimman yksinkertaisia, mutta riittäviä ratkaisuja, joiden avulla työnhakija voi hakemuksensa toimittaa. Älä myöskään karkota hyviä hakijoita pakollisella videolla. Moni saattaa jättää hakematta tämän vuoksi. Mene vaikka turuille ja toreille, sieltä ennen vanhaankin on haettu työntekijöitä.

5) Selvitä syyt alhaiselle hakijamäärälle ja ryhdy toimiin

Jos et saa riittävästi hakijoita, kannattaa selvittää mistä se johtuu. Keskustele henkilöstösi kanssa, heillä on varmasti mielipiteensä asiaan (ehkä myös objektiivinen). Jos tiedät potentiaalisia työnhakijoita, jotka jättivät hakematta, kysy heiltä, miksi eivät hakeneet tehtävään. Tai jos haastateltava tekeekin oharin, niin selvitä syy. Näin saat paljon arvokasta tietoa ja voit alkaa miettiä, mitä esiin tulleille asioille voisi tehdä ja sen jälkeen voit kääriä hihat.

6) Ota käyttöön rekrytointipalkkio

Ala palkita henkilöstöäsi uusien työntekijöiden houkuttelemisesta ja suosittelemisesta yritykseesi. Tämä on hyvä keino varsinkin silloin, kun yrityksesi etsii kriittistä osaamista ja osaajaa on vaikea löytää. Kuka olisikaan parempi henkilö kertomaan työpaikasta, kuin tuleva työkaveri. Ennen kuin rekrytointipalkkion ottaa käyttöön, kannattaa sopia pelisäännöt palkkion saamiseksi.

7) Arvioi työsuhteen ehtojasi uudelleen

Jos työntekijöitä ei näy eikä kuulu, kannattaa työsuhteen ehtoja arvioida uudelleen. Voiko esimerkiksi palkkaan, työaikaan, työsuhde-etuihin tai työntekopaikkaan tehdä muutoksia? Jos naapuriyrityksellä on työehtosopimusta korkeammat palkat, voi olla haastavaa kilpailla samoista työntekijöistä. Kannattaa siis miettiä, millä asioilla yrityksesi voi erottua edukseen muiden yritysten joukosta. Kun ajat ja työnhakijoiden arvostamat asiat muuttuvat, täytyy myös yritysten mukautua tähän ja tehdä omalta osaltaan muutoksia houkutellakseen ja myös sitouttaakseen työntekijöitä.

Lisää lukemista: